TAŞINMA VE YÖNETİME BİLDİRİMİ

TAŞINMA VE YÖNETİME BİLDİRİMİYeşilvadi konakları Sitesi’ne yeni taşınmalarda istenen belgeler aşağıda yazılmıştır. Siteye yeni taşınan sakinlerimizin eşya girişine ancak belirtilen belgelerin teslimi ve bu formun eksiksiz doldurulması halinde izin verilecek, eksikler tamamlanıncaya kadar herhangi bir hizmet verilmesi söz konusu olmayacaktır.

·     Taşınmalar hafta içi sabah 10.00 ile akşam 18.00 arası, Pazar günü taşınmalara izin verilememektedir.  

·     Ev sahipleri (Malikler İçin) Kat Mülkiyeti Tapu Fotokopisi (Aslı Tarafımızdan Görülmek Suretiyle Fotokopisi Alınacaktır)

·      Kiracılar İçin Kira Kontratı Fotokopisi (Aslı Tarafımızdan Görülmek Suretiyle Fotokopisi Alınacaktır. Maddi Alanlar Kapatılabilir.)

·     Dairede Yaşayacaklar İçin Kimlik Bilgileri (Kimlik Fotokopisi Verilmesi Arzu Edilmez İse Kimlik Bilgileri Bu Forma eksiksiz Olarak Yazılacaktır. T.C. Kimlik Numarası Kesinlikle Verilmelidir.)

·     Yabancılar İçin Uluslararası Pasaport Fotokopisi ve Türkçe Yeminli Tercümesi

·     Yeni taşınan Sakinlerimizin yasalar gereği 20 (yirmi) gün içinde Ümraniye Nüfus Müdürlüğü’ne ikamet kaydı yaptırmalarının gerekli olduğunu hatırlatırız. Kayıt için Yeşilvadi Yönetimi’nden alınacak burada oturduğuna dair bir yazı ile gidilmesi yeterli olacaktır.

·       Blokta bulunan asansörlerin 1 adedi insan ve eşya taşınması için kullanılacaktır. Taşıyıcıların yönetimce belirlenmiş kurallara riayet etmesinin sağlanması ve taşıma sırasında asansörlere, blok girişine, ortak alanlara zarar verilmemesine dikkat edilecektir. Taşınma esnasında asansörlere ve blok girişi, daire girişi, ortak alanlara verilecek tüm zarar ve hasarlar taşınana aittir, taşınma esnasında bahsedilen alanlara verilen tüm zarar ve hasarları kendileri tarafından yaptırılmasını ya da yönetimin yaptıracağı masrafı ödemeyi kabul ve taahhüt ettiklerini bu belgeyi imzalayarak kabul ederler.

Tarafınızdan istenen bilgi ve belgelerin tamamı ile yasal hakkımız olduğunu ve bu belgelerin ilgili muhtarlık, bölge kolluk kuvveti ve yerel yönetimler ile beraber kamu kuruluşları ile gerektiğinde paylaşabileceğimizi, formun doğru bilgiler içermesi gerektiğini, aksi halde yasal tüm sorumlulukların tarafınıza ait olacağını hatırlatmak isteriz.

                                                        YEŞİLVADİ KONAKLARI SİTE YÖNETİMİ