Yönetimin Hukuki Dayanakları

Yönetimin Hukuki Dayanakları

1.Kat mülkiyeti kanunu
2.Site yönetim planı
3.Yargıtay genel kurul kararı
4.Konut A.Ş. Site Sözleşmesi
5.Satış Vaadi Sözleşmesi

Yönetimin Kurulması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraklerinden olan KİPTAŞ, yapımını tamamladığı konutları hak sahiplerine teslim etmektedir. Sadece konut üretimini yeterli görmeyen KİPTAŞ, bu sitelerde yaşayacak insanların yönetim organlarını oluşturup kat bakımlı bir çevrede yaşamaları, anında(ortak alanlarda) teknik onarım hizmetleri alabilecekleri, problemlerini ve dertlerini iletebilecekleri site yönetimlerini oluşturmaktadır. Üretim kadar önemli olan çağdaş yönetim ve işletmecilik anlayışı da, KİPTAŞ’ ın ilkelerinden olmuştur. Bununla ilgili olarak, üretimi biten ve hak sahiplerine teslimi yapılan sitelerde satış vaadi sözleşmesinin 12. maddesi (Konutların tesliminden yönetim organları oluşuncaya kadar, konutların yönetim ve işletmesi KİPTAŞ tarafından yürütülecektir. KİPTAŞ sahip olduğu yönetim yetkisinin bizzat kullanabileceği gibi bir veya bir başka gerçek veya tüzel kişiye devredilebilir.)hükmü gereğince 25.06.2007 tarihinde KİPTAŞ YEŞİLVADİ KONAKLARI Site Yönetim Kurulunu atamıştır. Yönetim Kurulu 1 Yönetim Kurulu Başkanı,3Yönetim Kurulu Üyesinden oluşmaktadır. KİPTAŞ tarafından oluşturulan bu Yönetim Kurulu; İBB.’nin bir iştiraki olan ve Site Yönetimleri ile ilgili, mali, hukuki ve idari konularda danışmanlık hizmetleri veren Boğaziçi Konut A.Ş. ile sözleşme yapmıştır.