güvenlik çalışmalarımız

ladin bloklarının arka tarafına güvenlik mobosu konulmuştur.